Ceník

Cena výcviku sk.B................................15000 Kč

opravné tk.  300 + 400............................700 Kč

vrácení ŘO.............................................3000 Kč + KJ

KJ............................................................500 Kč/j1h

10 a více KJ............................................450 Kč/1h

profesní školení ...7 hod...................... 1200 Kč

školení referentů ................................... 500 Kč/os

nad. 5 lidí................................................400 Kč/os

nad 15 lidí...............................................300 Kš/os

Předčasný odchod z autoškoly  ...........1500 Kč

prostoj 1 h, omluva méně než 24 hod    250 Kč/hod